CONTACT US
 
6-I, JINFU MANSION, NO. 22, SHANDONG ROAD, QINGDAO, CHINA
TEL: 86-532-85827760, 85816719
FAX: 86-532-85827765
E-mail:  jiangwei@mayapack.cn       qdspring@public.qd.sd.cn
6-I, JINFU MANSION, NO. 22, SHANDONG ROAD, QINGDAO, CHINA
TEL: 86-532-85827760, 85816719
FAX: 86-532-85827765
E-mail:  jiangwei@mayapack.cn       qdspring@public.qd.sd.cn